akredytacje

AKREDYTACJE DZIENNIKARSKIE na 2. edycję ADI JAZZ Festival

Regulamin

1. Akredytacje przyznawane są nieodpłatnie, a ich liczba jest ograniczona.

2. Akredytacje upoważniają do wstępu na koncerty festiwalowe i wybrane wydarzenia towarzyszące.

3. Akredytacje są imienne i nie można udostępniać ich osobom trzecim.

4. O akredytacje mogą się ubiegać czynni zawodowo dziennikarze (w tym fotoreporterzy) prasy, radia, telewizji oraz serwisów internetowych.

5. Do odbioru akredytacji niezbędnym jest okazanie oryginału legitymacji prasowej.

6. Aby ubiegać się o akredytację należy wypełnić poniższy formularz. Ostateczny termin zgłoszeń to 30 września 2014 r.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmownego rozpatrzenia wniosków o akredytację, bez podawania przyczyny.

Prosimy o przysyłanie artykułów lub programów o Festiwalu jak najszybciej po publikacji lub emisji, w formie drukowanej lub audiowizualnej.